Revolutia Digitala: Noua Lege a Pietei Online in UE!

Regulamentul piețelor digitale al Uniunii Europene este o inițiativă menită să reglementeze puterea de piață a marilor platforme online. Acest regulament, cunoscut sub numele de Actul privind Piețele Digitale (DMA), propus de Uniunea Europeană, urmărește să creeze o piață digitală echitabilă și contestabilă prin impunerea unui set de obligații și interdicții asupra platformelor desemnate drept „gatekeepers”.

Definirea gatekeeperilor

Gatekeeperii sunt platforme care au un impact semnificativ asupra pieței interne, servesc drept o poartă importantă pentru utilizatorii de afaceri pentru a ajunge la clienți și se bucură de o poziție bine înrădăcinată și durabilă în operațiunile lor.

Crearea unui cadru legal

DMA va fi aplicabil platformelor care îndeplinesc trei criterii cantitative: să aibă mai mult de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în UE, mai mult de 10.000 de utilizatori de afaceri activi anual în UE și o cifră de afaceri anuală în SEE care depășește 6,5 miliarde de euro sau o valoare de piață de peste 65 de miliarde de euro în ultimii trei ani.

Obligațiile impuse gatekeeperilor

 • Interdicții:
  • Gatekeeperii nu pot utiliza datele obținute de la utilizatorii de afaceri pentru a concura cu aceștia sau pentru a-i trata în mod incorect.
  • Nu pot împiedica utilizatorii să dezinstaleze software-ul sau aplicațiile preinstalate sau să treacă la alte servicii.
  • Nu pot restricționa utilizatorii să acceseze servicii sau produse oferite de terți prin platformă.
 • Obligații:
  • Permiterea utilizatorilor de afaceri să acceseze și să utilizeze datele pe care le generează pe platformă și facilitarea portabilității și interoperabilității datelor.
  • Asigurarea furnizorilor de publicitate și editorilor informații despre preț, calitate și relevanța reclamelor pe care le afișează sau le primesc.
  • Permiterea furnizorilor terți de servicii auxiliare să acceseze platforma în condiții echitabile și nediscriminatorii.

Supravegherea și aplicarea

DMA va permite Comisiei Europene să impună obligații suplimentare gatekeeperilor pentru a aborda probleme specifice care pot apărea în viitor, cum ar fi auto-preferința, accesul la date sau interoperabilitatea. De asemenea, va institui un instrument de investigație a pieței care va permite Comisiei să monitorizeze sectorul digital și să identifice noi gatekeeperi sau noi servicii care ar putea constitui o amenințare la adresa concurenței sau inovației.

Tutorial Framework-uri Web: Instalare Laravel pe Ubuntu
Framework-uri JavaScript: Instalarea Node.js pe Ubuntu
Tutorial Instalare WordPress pe Ubuntu
Tutorial Magazine Online: Instalarea WooCommerce pe Ubuntu
Tutorial Securitate Avansată: Instalarea Fail2ban pe Ubuntu

Concluzie

Actul privind Piețele Digitale este parte a pachetului de legi privind serviciile digitale al UE, care include și Actul privind Serviciile Digitale (DSA), o propunere pentru actualizarea regulilor privind responsabilitatea și obligațiile intermediarilor online. Aceste inițiative sunt complementare și au ca scop crearea unui set unic de reguli pentru economia digitală în UE, respectând în același timp diversitatea și autonomia statelor membre. Ele sunt rezultatul unui proces comprehensiv și inclusiv care a implicat consultări extinse cu părțile interesate, evaluări de impact și analize bazate pe dovezi.

5 aspecte cheie despre Digital Markets Act (DMA)

● DMA are ca scop crearea unei piețe digitale echitabile și competitive prin impunerea unor obligații și interdicții platformelor desemnate drept „gatekeeperi”.

● DMA se aplică platformelor care îndeplinesc trei criterii cantitative: peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în UE, peste 10.000 de companii active anual în UE și o cifră de afaceri anuală de peste 6,5 miliarde EUR sau o valoare de piață de peste 65 de miliarde EUR în ultimii trei ani.

● DMA va impune o serie de obligații asupra gatekeeperilor, cum ar fi:

 • Nu trebuie să folosească datele obținute de la utilizatorii business pentru a concura cu aceștia sau pentru a-i trata inechitabil.
 • Trebuie să permită utilizatorilor să dezinstaleze software-ul sau aplicațiile preinstalate și să treacă la alte servicii.
 • Trebuie să ofere utilizatorilor acces la servicii sau produse oferite de terțe părți prin intermediul platformei.
 • Trebuie să permită utilizatorilor business să acceseze și să utilizeze datele pe care le generează pe platformă și să faciliteze portabilitatea și interoperabilitatea datelor.

● DMA oferă Comisiei Europene puteri de aplicare a legii pentru a asigura respectarea obligațiilor, cum ar fi impunerea de amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală globală a gatekeeperului.

● DMA este un regulament, nu o directivă, ceea ce înseamnă că va fi direct aplicabil în toate statele membre, fără a fi necesară transpunerea națională.

Sfaturi:

 • Urmăriți știrile pentru a vedea ce platforme sunt desemnate ca gatekeeperi.
 • Aflați-vă drepturile ca utilizator business pe platformele online.
 • Alegeți platforme care respectă principiile concurenței loiale și a pieței echitabile.

Întrebări frecvente (FAQs)

1. Ce este un gatekeeper?

Un gatekeeper este o platformă online care are o influență semnificativă asupra pieței interne, servește ca o poartă importantă pentru utilizatorii business să ajungă la clienți și se bucură de o poziție consolidată și durabilă în operațiunile sale.

2. Cum mă afectează pe mine DMA?

DMA își propune să creeze o piață digitală mai echitabilă, ceea ce ar putea duce la mai multă alegere, prețuri mai mici și inovație mai bună pentru utilizatori ca tine.

3. Când va intra în vigoare DMA?

Unele prevederi ale DMA sunt deja în vigoare din noiembrie 2022, iar majoritatea dispozițiilor se aplică din mai 2023.

4. Care sunt criticile aduse DMA?

Unele critici vizează impactul potențial, domeniul de aplicare sau implementarea DMA.

5. Care este procesul legislativ pentru DMA?

DMA este încă o propunere care trebuie discutată, negociată și aprobată de Parlamentul European și Consiliul UE înainte de a deveni lege.